Biospeed M18

400000 kr

[:no][:no][:no]Biospeed M18 er vår største kompostmaskin. Den er beregnet for storhusholdning og industri.[:][:][:]

NYUTVIKLET REAKTOR FOR BEHANDLING OG REDUKSJON AV ORGANISK AVFALL. KAPASITET OPP TIL 2200 LITER PER DAG

BioSpeed aerob komposterings-prosess baserer seg på en metode som tilrettelegger for at mikrober kan virke under optimale forhold. Samtlige mikrober som brukes i BioSpeed systemet er videreutviklede mesofi le og termofi le mikrober, inkludert de cellulosenedbrytende. Dvs. at de arbeider ved en temperatur på opp til 80 grader C. Disse parametrene muliggjør kontinuerlig nedbrytning av organisk materiale til pulver meget raskt. Dette gir stor kapasitet i kompakte maskiner.

REDUSERER VOLUM
BioSpeed M18 reduserer avfalls-mengden med mellom 70-90% og har en kapasitet på opp til 1800-2200 liter- eller 1080-1320 kg. pr. døgn.

EU STANDARD
BioSpeed M18 er et nytt og innovativt produkt som behandler organisk avfall kategori 2 og 3 ihht EUs retningslinjer.