[:no]Biospeed M2[:]

280000 kr

[:no][:no][:no][:no]NYUTVIKLET REAKTOR FOR BEHANDLING OG REDUKSJON AV MATAVFALL. KAPASITET OPP TIL 220 LITER PER DAG[:][:][:][:]

[:no][:no][:no]

VIRKEMÅTE

BioSpeed komposterings-prosess baserer seg på en metode som tilrettelegger for at mikrober kan virke under optimale forhold. Samtlige mikrober som brukes i BioSpeed systemet er videreutviklede mesofi le og termofi le mikrober, inkludert de cellulosened-brytende. Dvs. at de arbeider ved en temperatur på opp til 80 grader C.
Disse parametrene muliggjør kontinuerlig nedbrytning av organisk materiale til pulver meget raskt. Dette gir stor kapasitet i kompakte maskiner.

REDUSERER VOLUM
BioSpeed M2 reduserer avfalls-mengden med mellom 70-90% og har en kapasitet på opp til 160-220 liter- eller 96-132 kg. pr. døgn.

EU STANDARD
BioSpeed M2 er et nytt og inno-vativt produkt som behandler organisk avfall kategori 2 og
3 ihht EUs retningslinjer.

KOSTNADSBESPARENDE
Beregninger på leverte anlegg viser en årlig kostnadsbesparelser på opp til 40% for oganisk avfalls-håndtering.

 

[:][:][:][:]