[:no]Biospeed M4[:]

[:no][:no]BioSpeed M4 er vår nyeste kompostmaskin. Den er beregnet for storehotell, resturant, og kantiner.
M4 reduserer avfallsmengden med mellom 70-90% og kan leveres med løftevender for 140 liters avfallspann.[:][:]

[:no][:no]MODULBASERT KOMPOSTERINGS-MASKIN I RUSTFRITT STÅL

BioSpeed komposterings-prosess baserer seg på en metode som tilrettelegger for at mikrober kan virke under optimale forhold. Samtlige mikrober som brukes i BioSpeed systemet er videreutviklede mesofile og termofile mikrober, inkludert de cellulosenedbrytende. Dvs. at de arbeider ved en temperatur på opp til 80 grader C. Disse parameterene muliggjør kontinuerlig nedbrytning av organisk materiale til pulver meget raskt. Dette gir stor kapasitet i kompakte maskiner.

REDUSERER VOLUM
BioSpeed M4 reduserer avfallsmengden med mellom 70-90% og har en kapasitet på opp til 350-400 liter- eller 210-240 kg. pr. døgn

EU STANDARD
BioSpeed M4 er et nytt og innovativt produkt som behandler organisk avfall kategori 2 og 3 ihht EUs retningslinjer..

KOSTNADSBESPARENDE
Beregninger på leverte anlegg viser en årlig kostnadsbesparelser på opp til 40% for oganisk avfallshåndtering.[:][:]