• Biologic Waste Management & Conculting

Biocotech AS
Komposteringsmaskiner
Vi leverer løsninger til ulike behov

Komposteringsmaskin

BioCoTech leverer kompost reaktorer for storhusholdning, restauranter, kantiner og mat produksjons industri.
Våre maskiner reduserer mengden av fast biologisk avfall med mellom 70 – 90%.

Dette gir sterkt redusere avfalls utgifter. Det resterende produktet kan brukes som gjødsel/ jordforbedring.
Vår matavfallshåndteringsanlegg er CO2 nøytral og miljøvennlig og reduserer kostnader tilknyttet bortkjøring av matavfall.

Ved å velge BioSpeed kompostmaskin er du med på å vise ansvar for miljøet ved at avfallet behandles der det oppstår. BioSpeed gir kunden større innsparinger sammenlignet med konkurrerende løsninger. (pris/ytelse) Lokal håndtering av matavfallet reduserer behov for transport og bidrar til lavere CO2 utslipp.

  • Stor kapasitet i forhold til størrelse på maskin.
  • Vesentlig raskere nedbrytningstid sammenlignet med konvensjonell komposteringsteknologi.
  • Fleksible løsninger som kan skreddersys den enkelte kundes spesifikke behov.
  • Meget høy kvalitet på alle komponenter, lang levetid og fabrikkgaranti på 1 år.

Våre komposteringsmaskiner

BioSpeed komposterings prosess baserer seg på en metode som tilrettelegger for at mikrober kan virke under optimale forhold. Samtlige mikrober som brukes i BioSpeed systemet er videreutviklede mesofile og termofile mikrober, inkludert de cellulosenedbrytende. Dvs. at de arbeider ved en temperatur på opp til 80 grader C.

Disse parametrene muliggjør kontinuerlig nedbrytning av organisk materiale til pulver meget raskt. Dette gir stor kapasitet i kompakte maskiner.

Slik fungerer BioSpeed kompostmaskin

  • Matavfallet tømmes direkte eller via en kvern, inn i  innmatingskammer.
  • Maskinen bearbeider og lufter avfallet med en nyutviklet blandingsteknikk.
  • I løpet av 24 til 72 timer bryter mikrober ned avfallet til kompostpulver som
    deretter mates automatisk ut av prosesskammeret.
  • Kompostpulveret er hygienisk og enkelt å tømme.
Avfallsvolumet er redusert med 70-90%

Firma*

Navn*

Epost*

Tlf

Mengde (pr år):

kgtonnliterm3

Bransje:

Ønsker tilbud på: KjøpLeasingLeie

Tileggsutstyr:

Kommentar:

[wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

BioSpeed M1

Firma*

Navn*

Epost*

Tlf

Mengde (pr år):

kgtonnliterm3

Bransje:

Ønsker tilbud på: KjøpLeasingLeie

Tileggsutstyr:

Kommentar:

[wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

×
BioSpeed M2

Firma*

Navn*

Epost*

Tlf

Mengde (pr år):

kgtonnliterm3

Bransje:

Ønsker tilbud på: KjøpLeasingLeie

Tileggsutstyr:

Kommentar:

[wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

×
BioSpeed M18

Firma*

Navn*

Epost*

Tlf

Mengde (pr år):

kgtonnliterm3

Bransje:

Ønsker tilbud på: KjøpLeasingLeie

Tileggsutstyr:

Kommentar:

[wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

×
BioSpeed M1

Company*

Name*

Email*

Tel

Amount (each year):

kgtonliterm3

Industry:

Want a quote on: BuyLeasingRental

Optional equipment:

Message:

[wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

×
BioSpeed M2

Company*

Name*

Email*

Tel

Amount (each year):

kgtonliterm3

Industry:

Want a quote on: BuyLeasingRental

Optional equipment:

Message:

[wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

×
BioSpeed M18

Company*

Name*

Email*

Tel

Amount (each year):

kgtonliterm3

Industry:

Want a quote on: BuyLeasingRental

Optional equipment:

Message:

[wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

×