• Biologic Waste Management & Conculting

Slide 1 Slide 1

Virkemåte

BioSpeed komposterings prosess baserer seg på en metode som tilrettelegger for at mikrober kan virke under optimale forhold. Samtlige mikrober som brukes i BioSpeed systemet er videreutviklede mesofile og termofile mikrober, inkludert de cellulosenedbrytende. Dvs. at de arbeider ved en temperatur på opp til 80 grader C.

Disse parametrene muliggjør kontinuerlig nedbrytning av organisk materiale til pulver meget raskt. Dette gir stor kapasitet i kompakte maskiner.

Slik fungerer BioSpeed Composter

 • Matavfallet tømmes direkte eller via en kvern, inn i  innmatingskammer.
 • Maskinen bearbeider og lufter avfallet med en nyutviklet blandingsteknikk.
 • I løpet av 24 til 72 timer bryter mikrober ned avfallet til kompostpulver som
  deretter mates automatisk ut av prosesskammeret.
 • Kompostpulveret er hygienisk og enkelt å tømme.
Avfallsvolumet er redusert med 70-90%

Fordeler med bruk av BioSpeed komposteringsreaktor

 • Kontinuerlig behandling av matavfall fjerner behovet for kjølerom til mellomlagring av spann.
 • Standard 140liter spann kan benyttes fra kjøkken som tippes direkte inn i maskin ved hjelp av hydraulisk løftevender.
 • Ferdig behandlet og redusert avfall transporteres automatisk opp i standard 140 liter spann eller større. Videre transport vil derfor basere seg på allerede eksisterende logistikk rutiner.
 • Redusert transport gir redusert CO2 utslipp til atmosfære.
 • Sluttprodukt etter reduksjon kan benyttes som jordtilsetning og gjødsel.
 • Økt bevissthet mht sortering av matavfall.
 • Hygienisk og luktfri prosess. Det er undertrykk i maskinen som hindrer spredning av lukt. Noe lukt kan forekomme ifbm tilføring av nytt avfall. Det vil også kunne være lukt fra det ferdig behandlede produktet. Denne lukten er opleves som en krydderlukt. Dersom det er normalt god avtrekk i rommet generelt vil ikke dette være noe problem.
 • Kan monteres innendørs i avfalls rom eller i ekstern konteiner. Konteiner kan eventuelt males eller plates inn slik at den estetisk passer inn i omgivelsene.
 • Den automatiske prosessen kan enkelt tilpasses kundens behov og bruksrutiner. For eksempel dersom kunden ikke har sett til maskinen på x antall dager vil maskinen slutte å mate ut behandlet avfall. Man unngår derfor å komme til overfylte spann på mandag.

Firma*

Navn*

Epost*

Tlf

Mengde (pr år):

kgtonnliterm3

Bransje:

Ønsker tilbud på: KjøpLeasingLeie

Tileggsutstyr:

Kommentar:

[wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

BioSpeed M1

Firma*

Navn*

Epost*

Tlf

Mengde (pr år):

kgtonnliterm3

Bransje:

Ønsker tilbud på: KjøpLeasingLeie

Tileggsutstyr:

Kommentar:

[wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

×
BioSpeed M2

Firma*

Navn*

Epost*

Tlf

Mengde (pr år):

kgtonnliterm3

Bransje:

Ønsker tilbud på: KjøpLeasingLeie

Tileggsutstyr:

Kommentar:

[wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

×
BioSpeed M18

Firma*

Navn*

Epost*

Tlf

Mengde (pr år):

kgtonnliterm3

Bransje:

Ønsker tilbud på: KjøpLeasingLeie

Tileggsutstyr:

Kommentar:

[wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

×
BioSpeed M1

Company*

Name*

Email*

Tel

Amount (each year):

kgtonliterm3

Industry:

Want a quote on: BuyLeasingRental

Optional equipment:

Message:

[wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

×
BioSpeed M2

Company*

Name*

Email*

Tel

Amount (each year):

kgtonliterm3

Industry:

Want a quote on: BuyLeasingRental

Optional equipment:

Message:

[wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

×
BioSpeed M18

Company*

Name*

Email*

Tel

Amount (each year):

kgtonliterm3

Industry:

Want a quote on: BuyLeasingRental

Optional equipment:

Message:

[wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

×