• Form
 • Biologic Waste Management & Conculting

[:no]

BioSpeed M4

NYUTVIKLET REAKTOR FOR BEHANDLING OG REDUKSJON AV MATAVFALL.
KAPASITET OPP TIL 400 LITER PER DAG

Resirkulering
Reduserer volum

BioSpeed M4 reduserer avfallsmengden med mellom 70-90% og har en kapasitet på opp til 350-400 liter- eller 210-240 kg. pr. døgn

EU Standard

BioSpeed M4 er et nytt og innovativt produkt som behandler organisk avfall kategori 2 og 3 ihht EUs retningslinjer.

Organisasjon
Kostnadbesparende

Beregninger på leverte anlegg viser en årlig kostnadsbesparelser på opp til 40% for organisk avfallshåndtering

VIRKEMÅTE

BioSpeed komposterings-prosess baserer seg på en metode som tilrettelegger for at mikrober kan virke under optimale forhold. Samtlige mikrober som brukes i BioSpeed systemet er videreutviklede mesofi le og termofi le mikrober, inkludert de cellulosened brytende. Dvs. at de arbeider ved en temperatur på opp til 80 grader C. Disse parametrene muliggjør kontinuerlig nedbrytning av organisk materiale til pulver meget raskt. Dette gir stor kapasitet i kompakte maskiner.

[:en]
BioSpeed M2

BioSpeed M2

NEW, IN-VESSEL REACTOR FOR TREATING AND REDUCING FOODWASTE ONSITE.
CAPASITY UP TO 400 LITERS PER DAY

Resirkulering
Reduction of food waste

BioSpeed M2 reduces the amount of waste by up to 70-90% and has a capasity of treating about 350-400 liters- or 210-240 kg. per day.

EU Regulations

BioSpeed M4 is an inovative product that treats organic waste cat 2 and cat 3, according to EU regulations.

Organisasjon
Cost savings

Calculations on delivered plants show an annual cost savings of up to 40% for waste management.

HOW IT WORKS

BioSpeed composting process is based on a method that facilitates microbes operating
under optimal conditions. All microbes used in BioSpeed system is further developed
mesophilic and thermophilic microbes, including the cellulose degrading. This means that
they are working at a temperature of up to 80 degrees C. These parameters enables continuous
degradation of organic material to powder very quickly. This provides large capacity in compact
machines.Pre defined process controls ensures optimal degradation of organic waste.

[:it]
BioSpeed M2

BioSpeed M2

NEW, IN-VESSEL REACTOR FOR TREATING AND REDUCING FOODWASTE ONSITE.
CAPASITY UP TO 220 LITERS PER DAY

Resirkulering
Reduction of food waste

BioSpeed M2 reduces the amount of waste by up to 70-90% and has a capasity of treating about 160-220 liters- or 96-132 kg. per day.

EU Regulations

BioSpeed M2 is an inovative product that treats organic waste cat 2 and cat 3, according to EU regulations.

Organisasjon
Cost savings

Calculations on delivered plants show an annual cost savings of up to 40% for waste management.

HOW IT WORKS

BioSpeed composting process is based on a method that facilitates microbes operating
under optimal conditions. All microbes used in BioSpeed system is further developed
mesophilic and thermophilic microbes, including the cellulose degrading. This means that
they are working at a temperature of up to 80 degrees C. These parameters enables continuous
degradation of organic material to powder very quickly. This provides large capacity in compact
machines.Pre defined process controls ensures optimal degradation of organic waste.

[:]

  Firma*

  Navn*

  Epost*

  Tlf

  Mengde (pr år):

  kgtonnliterm3

  Bransje:

  Ønsker tilbud på: KjøpLeasingLeie

  Tileggsutstyr:

  Kommentar:

  [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

  Privacy Preferences

  When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer. Read more

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.
  BioSpeed M1

   Firma*

   Navn*

   Epost*

   Tlf

   Mengde (pr år):

   kgtonnliterm3

   Bransje:

   Ønsker tilbud på: KjøpLeasingLeie

   Tileggsutstyr:

   Kommentar:

   [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

   ×
   BioSpeed M2

    Firma*

    Navn*

    Epost*

    Tlf

    Mengde (pr år):

    kgtonnliterm3

    Bransje:

    Ønsker tilbud på: KjøpLeasingLeie

    Tileggsutstyr:

    Kommentar:

    [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

    ×
    BioSpeed M18

     Firma*

     Navn*

     Epost*

     Tlf

     Mengde (pr år):

     kgtonnliterm3

     Bransje:

     Ønsker tilbud på: KjøpLeasingLeie

     Tileggsutstyr:

     Kommentar:

     [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

     ×
     BioSpeed M1

      Company*

      Name*

      Email*

      Tel

      Amount (each year):

      kgtonliterm3

      Industry:

      Want a quote on: BuyLeasingRental

      Optional equipment:

      Message:

      [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

      ×
      BioSpeed M2

       Company*

       Name*

       Email*

       Tel

       Amount (each year):

       kgtonliterm3

       Industry:

       Want a quote on: BuyLeasingRental

       Optional equipment:

       Message:

       [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

       ×
       BioSpeed M18

        Company*

        Name*

        Email*

        Tel

        Amount (each year):

        kgtonliterm3

        Industry:

        Want a quote on: BuyLeasingRental

        Optional equipment:

        Message:

        [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

        ×