• Biologic Waste Management & Conculting

Biocotech AS
[:no]Komposteringsmaskiner[:en]Composting machines
[:no]Vi leverer løsninger til ulike behov[:en]We supply solutions for a wide range of needs.

[:no]

Komposteringsmaskin

BioCoTech leverer kompost reaktorer for storhusholdning, restauranter, kantiner og mat produksjons industri.
Våre maskiner reduserer mengden av fast biologisk avfall med mellom 70 – 90%.

Dette gir sterkt redusere avfalls utgifter. Det resterende produktet kan brukes som gjødsel/ jordforbedring.
Vår matavfallshåndteringsanlegg er CO2 nøytral og miljøvennlig og reduserer kostnader tilknyttet bortkjøring av matavfall.

Ved å velge BioSpeed kompostmaskin er du med på å vise ansvar for miljøet ved at avfallet behandles der det oppstår. BioSpeed gir kunden større innsparinger sammenlignet med konkurrerende løsninger. (pris/ytelse) Lokal håndtering av matavfallet reduserer behov for transport og bidrar til lavere CO2 utslipp.

 • Stor kapasitet i forhold til størrelse på maskin.
 • Vesentlig raskere nedbrytningstid sammenlignet med konvensjonell komposteringsteknologi.
 • Fleksible løsninger som kan skreddersys den enkelte kundes spesifikke behov.
 • Meget høy kvalitet på alle komponenter, lang levetid og fabrikkgaranti på 1 år.

Våre komposteringsmaskiner

BioSpeed komposterings prosess baserer seg på en metode som tilrettelegger for at mikrober kan virke under optimale forhold. Samtlige mikrober som brukes i BioSpeed systemet er videreutviklede mesofile og termofile mikrober, inkludert de cellulosenedbrytende. Dvs. at de arbeider ved en temperatur på opp til 80 grader C.

Disse parametrene muliggjør kontinuerlig nedbrytning av organisk materiale til pulver meget raskt. Dette gir stor kapasitet i kompakte maskiner.

Slik fungerer BioSpeed kompostmaskin

 • Matavfallet tømmes direkte eller via en kvern, inn i  innmatingskammer.
 • Maskinen bearbeider og lufter avfallet med en nyutviklet blandingsteknikk.
 • I løpet av 24 til 72 timer bryter mikrober ned avfallet til kompostpulver som
  deretter mates automatisk ut av prosesskammeret.
 • Kompostpulveret er hygienisk og enkelt å tømme.
Avfallsvolumet er redusert med 70-90%
[:en]

Composting machines

BioCoTech supplies composting reactors for the catering sector, restaurants, canteens and food manufacturers. Our machines reduce the amount of solid biological waste by 70-90%. This significantly reduces waste disposal costs, and the residual product can be used as a fertiliser/soil additive.

Our food waste disposal installations are CO2 neutral and environmentally friendly.
They also reduce the transport costs associated with food waste disposal.

By choosing a BioSpeed composting machine you are showing responsibility for the environment by disposing of your waste at source. BioSpeed provides the customer with greater savings than similar competing solutions (cost/effect). On-site food waste disposal reduces the need for transport and contributes to lower CO2 emissions.

 • High capacity relative to the size of the machine
 • Much faster decomposition than conventional composting technology
 • Flexible solutions that can be tailor-made to the specific requirements of the individual customer
 • Very high quality of all components, longevity and 1 year factory warranty

Our composting machines

The BioSpeed composting process is based on a method that enables microbes to function under optimal conditions. All the microbes used in the BioSpeed system, including the cellulose-degrading ones, are advanced mesophilic and thermophilic microbes, i.e. they work at temperatures of up to 80 degrees Celsius (oC). These parameters enable an accelerated and continuous decomposition of organic material into powder, providing high capacity in compact machines.

This is how a BioSpeed composting machine works:

 • The food waste is emptied into a processing chamber, either directly or through a mincer.
 • The machine processes and aerates the waste using an innovative mixing technique.
 • In the course of 24-72 hours, microbes break down the waste into a compost powder that is automatically discharged from the processing chamber.
 • The compost powder is hygienic and easy to empty.
Avfallsvolumet er redusert med 70-90%
[:it]

Composting machines

BioCoTech supplies composting reactors for the catering sector, restaurants, canteens and food manufacturers. Our machines reduce the amount of solid biological waste by 70-90%. This significantly reduces waste disposal costs, and the residual product can be used as a fertiliser/soil additive.

Our food waste disposal installations are CO2 neutral and environmentally friendly.
They also reduce the transport costs associated with food waste disposal.

By choosing a BioSpeed composting machine you are showing responsibility for the environment by disposing of your waste at source. BioSpeed provides the customer with greater savings than similar competing solutions (cost/effect). On-site food waste disposal reduces the need for transport and contributes to lower CO2 emissions.

 • High capacity relative to the size of the machine
 • Much faster decomposition than conventional composting technology
 • Flexible solutions that can be tailor-made to the specific requirements of the individual customer
 • Very high quality of all components, longevity and 1 year factory warranty

Our composting machines

The BioSpeed composting process is based on a method that enables microbes to function under optimal conditions. All the microbes used in the BioSpeed system, including the cellulose-degrading ones, are advanced mesophilic and thermophilic microbes, i.e. they work at temperatures of up to 80 degrees Celsius (oC). These parameters enable an accelerated and continuous decomposition of organic material into powder, providing high capacity in compact machines.

This is how a BioSpeed composting machine works:

 • The food waste is emptied into a processing chamber, either directly or through a mincer.
 • The machine processes and aerates the waste using an innovative mixing technique.
 • In the course of 24-72 hours, microbes break down the waste into a compost powder that is automatically discharged from the processing chamber.
 • The compost powder is hygienic and easy to empty.
Avfallsvolumet er redusert med 70-90%
[:]

  Firma*

  Navn*

  Epost*

  Tlf

  Mengde (pr år):

  kgtonnliterm3

  Bransje:

  Ønsker tilbud på: KjøpLeasingLeie

  Tileggsutstyr:

  Kommentar:

  [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

  BioSpeed M1

   Firma*

   Navn*

   Epost*

   Tlf

   Mengde (pr år):

   kgtonnliterm3

   Bransje:

   Ønsker tilbud på: KjøpLeasingLeie

   Tileggsutstyr:

   Kommentar:

   [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

   ×
   BioSpeed M2

    Firma*

    Navn*

    Epost*

    Tlf

    Mengde (pr år):

    kgtonnliterm3

    Bransje:

    Ønsker tilbud på: KjøpLeasingLeie

    Tileggsutstyr:

    Kommentar:

    [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

    ×
    BioSpeed M18

     Firma*

     Navn*

     Epost*

     Tlf

     Mengde (pr år):

     kgtonnliterm3

     Bransje:

     Ønsker tilbud på: KjøpLeasingLeie

     Tileggsutstyr:

     Kommentar:

     [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

     ×
     BioSpeed M1

      Company*

      Name*

      Email*

      Tel

      Amount (each year):

      kgtonliterm3

      Industry:

      Want a quote on: BuyLeasingRental

      Optional equipment:

      Message:

      [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

      ×
      BioSpeed M2

       Company*

       Name*

       Email*

       Tel

       Amount (each year):

       kgtonliterm3

       Industry:

       Want a quote on: BuyLeasingRental

       Optional equipment:

       Message:

       [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

       ×
       BioSpeed M18

        Company*

        Name*

        Email*

        Tel

        Amount (each year):

        kgtonliterm3

        Industry:

        Want a quote on: BuyLeasingRental

        Optional equipment:

        Message:

        [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

        ×
        Privacy Preferences

        When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer. Read more

        Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
        Click to enable/disable Google Fonts.
        Click to enable/disable Google Maps.
        Click to enable/disable video embeds.
        Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.